Jan Albert Bezema

Dit profiel is 2012 keer bekeken door gasten, 10 keer door leden.

Naam Jan Albert Bezema
Heer/Mevr. heer
Titel Mr.
Voorletters J.A.
Adres Heresingel 26
Postcode/Plaats 9711 ET, GRONINGEN
Telefoonnr. 050 - 317 13 70
E-mailadres jabezema@hs26.nl

Overige gegevens

Kantoor HS26 Advocatuur
Kantoor website www.hs26.nl
Telefoonnr. kantoor 050-3171370
Faxnummer kantoor 050-3171379
Opleiding Grotius dec 07
Lokale Vereniging VNAA