20 jun 2019

Wetboek van Werk

De afgelopen maanden ontwierp een VAAN-VvA expertgroep het Concept design Wetboek van Werk 2025 (hierna: het Wetboek van Werk). Hieraan besteden de Staatscourant en het FD deze en volgende week aandacht. Op 7 juni jl. stond hierover in het FD al het artikel: Een heel nieuw Wetboek van Werk ontwerpen is beter dan bestaande regels blijven repareren.

Voor meer informatie zie elders op deze website de tab Wetboek van Werk