28 mei 2019

WAB aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten die de regering verzocht te komen met voorstellen voor nieuw zzp-beleid werd eveneens aanvaard. Alleen de fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

Zoals wij u in de VAAN Nieuwsbrief van 21 mei jl. al uitvoerig lieten weten, debatteerde de Kamer op 20 mei jl. met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel. De minister heeft de Kamer naar aanleiding van het debat op 24 mei jl. een brief gestuurd in antwoord op vragen vanuit de Kamer om uiteen te zetten hoe de Wet arbeidsmarkt in balans past in zijn andere plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt.