20 apr 2022

VAAN webinar "WARbeidsrecht" | 3 mei 2022

Rusland is op 24 februari jl. Oekraïne binnengevallen. Sindsdien zijn steden verwoest, zijn tienduizenden mensen gedood en miljoenen op de vlucht. Het leed is niet te overzien. Overal ter wereld zijn initiatieven ontplooid om de mensen in Oekraïne te helpen. Ook de VAAN wil haar steentje bijdragen.
 
VAAN heeft Ruben Houweling gevraagd een lunch webinar te geven over arbeidsrecht in oorlogstijd, oftewel over WARbeidsrecht. In de webinar komen verschillende vragen aan bod:

  • Hoe om te gaan met werknemers van Nederlandse bedrijven die naar Oekraïne (moeten) gaan om daar te vechten? Kan dat reden zijn tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en zo niet, hoe moet dan worden omgegaan met het betalen van loon?
  •  Wat te doen als er op de werkvloer spanningen ontstaan tussen werknemers van wie sommige pro-Oekraïne zijn en anderen pro-Rusland?
  • Kunnen de gevluchte Oekraïners eigenlijk werken in Nederland?
  • Bestaat er zoiets als arbeidsrecht in oorlogstijd? Zo ja, hebben we kunnen leren van onze ‘oorlog’ tegen het corona-virus? En kunnen we de opgedane kennis inzetten ten behoeve van onze ‘oorlog’ tegen de klimaatverandering?

Deze en andere vragen worden tijdens de webinar arbeidsrecht in oorlogstijd besproken. Dit webinar is vooraf opgenomen en wordt op 3 mei a.s. van 12.00 – 13.00 uur uitgezonden. U kunt dan per chat vragen stellen die live door Ruben Houweling met de moderators Anouk Cordang en Zef Even worden beantwoord.
 
Ruben geeft de webinar om niet. Boom juridische uitgevers heeft haar kantoor belangeloos ter beschikking gesteld voor de opnames. VAAN biedt de webinar kosteloos aan haar leden aan. U kunt zelfs een (1) PO-punt verdienen als u na het kijken de vragen juist beantwoordt.
 
Maar belangrijker dan het PO-punt is het volgende. Wij vragen u – als VAAN-lid, kijker en luisteraar – om in plaats van geld te betalen voor de webinar, uiteraard vrijwillig een bijdrage over te maken aan giro 555, Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Zo dragen we met z’n allen bij.

Aanmelden
Als VAAN lid heeft u een persoonlijke uitnodiging met inschrijflink ontvangen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met het secretariaat.