14 mrt 2019

VAAN uitgave Wet arbeidsmarkt in balans

In de AR Updates van afgelopen week hebt u kunnen lezen dat de Commissie SZW van de Eerste Kamer zich op 12 maart jl. door deskundigen liet voorlichten over de WAB. Ondanks de kritiek van deze deskundigen wordt er alles aan gedaan de WAB er nog deze zittingsperiode doorheen te krijgen. Het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Dat betekent dat u waarschijnlijk per 1 januari 2020 zult moeten gaan werken met de WAB.

Om ervoor te zorgen dat u beschikt over een boekje met up to date wet- en regelgeving, ontvangt u binnenkort weer een nieuwe VAAN uitgave met daarin de geconsolideerde tekst van de wetsartikelen, die door de WAB en de Wet transitievergoeding wijzigen of worden toegevoegd. De tekst van de WAB is gebaseerd op het wetsvoorstel dat thans bij de Eerste Kamer aanhangig is. Een niet onbelangrijk deel van de WWZ is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Het boek bevat daarom ook de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving.

Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u straks weer over alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van ontslagrecht en flexibele arbeid.

Alle VAAN leden krijgen dit boekje op korte termijn toegezonden. Houd uw brievenbus in de gaten!