23 jul 2020

VAAN Onder Professoren 2020 gewijzigde opzet en locatie

In verband met de huidige corona-omstandigheden en de 1,5 meter regel zijn wij (in verband met de groepsgrootte) genoodzaakt om voor de bijeenkomsten van 19 oktober en 16 november a.s. uit te wijken naar een andere locatie; te weten Hart van Holland in Nijkerk.
Voor de bijeenkomst van 1 oktober a.s. hebben wij geen andere locatie kunnen vinden en deze bijeenkomst is definitief komen te vervallen. De deelnemers van 1 oktober hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.
 
Het blijkt praktisch niet mogelijk dit jaar het normale aantal deelnemers aan VAAN Onder Professoren te plaatsen. Dat betekent ook dat niet iedereen die zich heeft opgegeven (en oorspronkelijk al was geplaatst) op de nieuwe locatie kan worden geplaatst.

Wij vragen deelnemers die reeds eerder geplaatst waren, met de halvering van de VAAN opleidingspunten voor 2020 in gedachten, te bekijken of zij hun inschrijving willen handhaven. 
 
Indien u uw inschrijving kosteloos wenst te annuleren, dan kunt u dit vóór 1 september a.s. doorgeven aan het VAAN secretariaat (secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl). Eventuele betalingen worden gerestitueerd.
 
Tot slot: wij overwegen de lezingen van Onder Professoren 2020 aan te bieden in de vorm van één of meerdere (betaalde) webinars. U kunt vóór 1 september a.s. per mail aangeven of u daarvoor belangstelling heeft.