02 jun 2021

SER Advies Arbeidsmarkt | Webinar 14 juni 2021

Vandaag heeft de SER een door werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk ‘advies arbeidsmarkt’ gepresenteerd.

Volgens het advies zijn ingrijpende maatregelen in fiscaliteit, arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht onvermijdelijk. Denk aan een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een arbeidsuurloon onder € 30,00 à € 35,00, beperking van flex (bepaalde tijd, oproep en uitzending) en 20% arbeidsomvangverminding bij bedrijfseconomische noodzaak. Klik hier om het advies te lezen.

Omdat poldercompromissen in het verleden van (wezenlijke) invloed bleken te zijn op politieke beleidskeuzes, is de inhoud van dit advies belangrijk.

Daarom presenteert LabourLawUnited – onder voorbehoud van de uitkomst van de achterbanraadpleging partijen – op maandagavond 14 juni 2021 van 19.30 tot 20.45 uur een webinar over het SER-advies Arbeidsmarkt ‘21.

Tijdens dit webinar zal onder andere Evert Verhulp (SER-kroonlid / hoogleraar UvA) het advies toelichten en met andere sprekers in debat gaan over de implicaties ervan.

U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis.

Voor het verkrijgen van 1 PO-punt betaalt u € 25,00 administratie- en verwerkings-kosten.

Meer informatie over de inhoud van het webinar en de andere sprekers volgt binnenkort.