17 jul 2020

Halvering VAAN punten 2020

Voor NOvA leden geldt dat de verplichtingen voor opleidingspunten in 2020 worden gehalveerd. De argumentatie daarvoor is dat de mogelijkheden voor het volgen en aanbieden van onderwijs - fysiek en digitaal - op verschillende rechtsgebieden door de coronamaatregelen beperkt zijn. 

Hoewel dat naar onze mening niet geldt voor het (digitale) aanbod van onderwijs op het gebied van het arbeidsrecht, heeft het VAAN bestuur coulancehalve besloten om in navolging van de NOvA het voor het lidmaatschap van VAAN vereiste aantal opleidingspunten voor 2020 te halveren. 

Dit betekent dat voor de jaarlijkse opgave over 2020 acht (8) opleidingspunten dienen te zijn behaald. Hiervan kunnen twee (2) punten voor VAAN intervisie meetellen en twee (2) punten voor jurisprudentie en/of literatuur besprekingen (mits georganiseerd door een opleidingsinstelling of gegeven door een externe docent en aanwezigheid van cursusmateriaal). Voor het overige komen alleen juridische opleidingspunten arbeidsrecht in aanmerking. Voor de kwalificatie hiervan wordt aangesloten bij de NOvA. 

Voor het overige blijft het beleid ongewijzigd. Dit betekent onder meer dat: 

  • een eventueel puntentekort niet kan worden gecompenseerd met een overschot uit een voorgaand jaar (tenzij dat overschot het jaar daarvoor is verkregen met het volgen en succesvol afronden van een door VAAN geaccrediteerde specialisatieopleiding arbeidsrecht);
  • er geen naar rato bijstelling plaats vindt in geval van parttime werken of periodes van afwezigheid, tenzij deze het gevolg is van langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • het bestuur in zeer bijzondere omstandigheden, al dan niet op verzoek, van deze regels kan afwijken. 

Wij gaan er van uit dat wij u met bovenstaande voorlopig voldoende hebben geïnformeerd. In het najaar ontvangt u van ons de gebruikelijk mail over het puntenbeleid.