14 dec 2019

Breaking news Compensatieregeling

Gisteren (13 december 2019) heeft Minister Koolmees aan het einde van de dag bijgevoegde brief aan de Kamer gestuurd met daarin relevante informatie over slapende dienstverbanden. Een korte samenvatting op de zaterdagochtend:

1. UWV zal ook Xella-vergoedingen (beëindigingen op verzoek van de werknemer) compenseren;

2. een beëindigingsovereenkomst gesloten in 2019 met een einddatum in 2020 wordt toch conform de spelregels van 2019 afgewikkeld;

3. het overgangsrecht voor compensatie wordt NIET aangepast. Hierdoor zal UWV vanaf 2020 de transitievergoeding compenseren aan de hand van de nieuwe spelregels, ook als het einde van de 104-weken-wachttijd voor 2020 is gelegen en de oude/hoge transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers zijn voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd slapende dienstverbanden te beëindigen, aldus de minister;

4. het advies van de minister is nog voor 1-1-2020 slapende dienstverbanden te beëindigen om zodoende de hoge compensatie te behouden;

5. de ‘brutoloon’-voorwaarde in de compensatieregeling zal alsnog NIET per 1-4-2020 in werking treden (vervroegde IVA, vangnetters, loonsubsidies, etc.);

6. de langere beslistermijn van zes maanden gaat gelden voor alle gevallen waarin het einde van de 104-weken-wachttijd is gelegen voor 1-4-2020. Betaling op of na 1-4-2020 maakt een dergelijk geval geen ‘nieuwe aanvraag’, nu de wachttijd beslissend is. 

Lees vooral de brief van de Minister.