2021

10 november 2021: VAAN Najaarsbijeenkomst. Verdere informatie volgt na de zomervakantie.

sept./oktober 2021: Opleiding VAAN Intervisiegespreksleider. Definitieve data volgen nog.

11 juni 2021: VAAN Onder Professoren webinars

7 juni 2021: ALV & VAAN Onder Professoren webinars

11 februari 2021LabourLaw United
Het congres staat voor een belangrijk deel in het teken van het ‘co-creëren’ van het Wetboek van Werk en daarmee een bijdrage te leveren aan en antwoord te formuleren op de contouren van de Commissie Borstlap. Hoe helpen we de arbeidsmarkt uit de (corona)crisis? Maar ook actuele themata als ‘de webmodule’, ’13 maanden WNRA’, ‘kwalificatievraag na Groen/Schoevers 2.0’, ‘thuiswerken’, ‘Corona-rechtspraak’, ‘ontwikkelingen billijke vergoeding, ‘transitievergoeding’, ‘platformwerk’ en veel en veel meer, komen allemaal aan bod.