2021


10 november 2021: VAAN Najaarsbijeenkomst "De arbeidsrechtadvocaat: een octopus"
 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. 

Tijdens deze bijeenkomst staat de veelzijdige positie van de arbeidsrechtadvocaat centraal. De bijeenkomst wordt ingeleid door prof. dr. D.J.B. (Diana) de Wolff, bijzonder hoogleraar advocatuur aan de UvA. Van haar hand verscheen het boek: "Kernwaarden van de advocatuur". Daarin plaatst zij de beroepsethiek in een actueel daglicht en schetst zij het theoretisch kader voorzien van aansprekende dilemma's vanuit de praktijk. Na de inleiding door Diana de Wolff volgen aansluitend vier themasessies. Bij iedere sessie worden de deelnemers bij het debat betrokken:

De advocaat als onderzoeker
Steeds vaker wordt de arbeidsrechtadvocaat ingeschakeld voor het doen van onderzoek naar misstanden op of rondom de werkvloer. De NOvA onderkent in dit verband een aantal mogelijke risico’s, die recent zijn verduidelijkt in een toelichting op de gedragsregels. Wat betekent deze verduidelijking van de regels voor de arbeidsrechtadvocaat? Kan een advocaat überhaupt onpartijdig onderzoek doen of kan deze dat beter overlaten aan een (forensisch) accountant? Dit en andere vragen worden beantwoord door mr. R.H. (Robert Hein) Broekhuijsen, advocaat bij IVY advocaten

De advocaat in mediation
In arbeidszaken heeft mediation een grote vlucht genomen, waarbij steeds vaker advocaten op de voor- of achtergrond een rol spelen. Verdient mediation de voorkeur boven procederen of is mediation bedoeld voor advocaten die niet durven te procederen? En dient een advocaat aan tafel bij de mediator zich anders te gedragen dan in een procedure bij de rechter? Dit en andere vragen worden beantwoord doormr. E. (Eva) Knipschild, MfN-registermediator bij ReulingSchutte.

De advocaat en media 
Steeds meer advocaten treden op in de media. Niet alleen als advocaat die in de krant of op televisie namens zijn cliënt de media te woord staat, maar ook in social media als specialist van wet- en regelgeving of in nieuwsprogramma's. Wat zijn de spelregels voor advocaten in de media? Mag de advocaat zijn mening zonder beperking ventileren? Dit en andere vragen worden beantwoord door mr. E.J. (Evert Jan) Henrichs, deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam.

De advocaat als ethicus 
Hoe moet een advocaat bij zijn praktijkvoering omgaan met ethische vraagstukken? Dient een werkgeversadvocaat de advocaat van de werknemer erop te wijzen als deze tijdens de onder-handelingen een fout heeft gemaakt bij de berekening van de transitievergoeding? Wat doet de advocaat die een niet voor hem bestemde e-mail ontvangt waaruit blijkt wat het mandaat is voor schikkingsonderhandelingen van de wederpartij? Dit en andere vragen worden beantwoord door mr. R. (Richard) Verkijk, Rechter in de Rechtbank Limburg, lid Hof van Discipline.


Programma

12.00 - 12.30 uur

Registratie en ontvangst met lunch

12.30 - 13.00 uur

Introductie door Diana de Wolff

13.00 - 13.45 uur

De advocaat als onderzoeker

13.45 - 14.30 uur

De advocaat in mediation

14.30 - 15.00 uur

Theepauze

15.00 - 15.45 uur

De advocaat en media

15.45 - 16.30 uur

De advocaat als ethicus

16.30 - 17.00 uur

Debat met de zaal en afsluiting

17.00 - 18.00 uur

Borrel


Inschrijving 
U kunt zich inschrijven via onderstaande knop. Vergeet niet op "verzend" te klikken.
 

 

INSCHRIJVEN

 

Direct na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname alsmede de factuur ten bedrage van € 200,00 excl. btw. Pas na betaling bent u verzekerd van deelname.

Annulering
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd bent, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk per mail aan het VAAN-secretariaat te melden. Wanneer u zich binnen één maand voor aanvang afmeldt is kosteloze annulering niet meer mogelijk. U kunt zich dan nog wel door een kantoorgenoot, mits VAAN-lid laten vervangen.

PO-punten 
Door deelname aan het volledige programma kunt u 4 PO punten (2 juridisch en 2 niet-juridisch) behalen. MfN punten zijn aangevraagd.


COVID-19 maatregelen/QR-code 
Wij houden rekening met de geldende overheidsmaatregelen rondom COVID-19. Op de locatie zal een geldige QR-code worden gevraagd. Deze QR-code vindt u in uw CoronaCheck-app.

Graag tot ziens op 10 november a.s.!


medio/eind november 2021: Opleiding VAAN Intervisiegespreksleider. Definitieve data volgen nog.

11 juni 2021: VAAN Onder Professoren webinars

7 juni 2021: ALV & VAAN Onder Professoren webinars

11 februari 2021LabourLaw United
Het digitale congres stond voor een belangrijk deel in het teken van het ‘co-creëren’ van het Wetboek van Werk en daarmee een bijdrage te leveren aan en antwoord te formuleren op de contouren van de Commissie Borstlap. Hoe helpen we de arbeidsmarkt uit de (corona)crisis? Maar ook actuele themata als ‘de webmodule’, ’13 maanden WNRA’, ‘kwalificatievraag na Groen/Schoevers 2.0’, ‘thuiswerken’, ‘Corona-rechtspraak’, ‘ontwikkelingen billijke vergoeding, ‘transitievergoeding’, ‘platformwerk’ en veel en veel meer, kwamen allemaal aan bod.