VAAN voorziet wetsvoorstellen en rapportages met enige regelmaat (gevraagd en ongevraagd) van een reactie. Dat gaat in de vorm van het indienen van een zienswijze, het reageren op een internetconsultatie, het meewerken aan een onderzoek, etc. In het onderstaande overzicht treft u op chronologische volgorde de stukken die in dit kader door VAAN (al dan niet in samenwerking met een andere partij) zijn opgesteld en ingestuurd aan:

 

2019  Notitie VAAN – VvA expert commissie betreffende internetconsultatie van het voorontwerp minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring
2019  Wetboek van Werk 2025 Concept design
2018  VAAN – VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB

 

 

WWZ:  VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016
          Interview "De Wwz is erdoorheen gejast", Advocatenblad nr. 12, 2014
  Voorstel voor een vereenvoudigd ontslagrecht bij invoering Wet werk en zekerheid dd. 2 juni 2014 en commentaar dd. 30 juni 2014 op de brief dd. 10 juni 2014 van Minister Asscher, Pdf van de gedrukte versie dd. 17 juli 2014
  Brief dd. 2 juni 2014 van VAAN aan Eerste Kamer
  Brief dd. 2 juni 2014 van VAAN aan Minister Asscher
  Nadere Notitie dd. 12 mei 2014. Pdf van de gedrukte versie dd. 2 juni 2014
  Nadere Notitie dd. 12 mei 2014 behorend bij de brief van VAAN dd. 14 mei 2014
  Brief dd. 14 mei 2014 van VAAN aan Eerste Kamer
  Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) Vragen en opmerkingen ten behoeve van de behandeling in de Eerste Kamer, Pdf van de gedrukte versie dd. 2 mei 2014
  Artikel Arbeidsrechtadvocaten bepleiten reparatie Wet werk en zekerheid en interview "Wij zetten vraagtekens bij juridische kwaliteit Wwz", SC 1 april 2014
  Notitie Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) Vragen en opmerkingen ten behoeve van de behandeling in de Eerste Kamer, behorend bij de brief dd. 24 maart 2014 van VAAN aan de Eerste Kamer
  Brief dd. 24 maart 2014 van VAAN aan Eerste Kamer
  Brief dd. 11 februari 2014 van VAAN aan Minister Asscher 
  Brief dd. 6 februari 2014 van VAAN aan Tweede Kamer
  Samenvattend verslag VAAN Symposium Wetsvoorstel werk en zekerheid: '33818 in de praktijk gebracht' dd. 21 januari 2014